Nieuwsbrief december 2013

Intake gesprekDeze keer een bericht via het thuisfront in Nederland, ter vervanging van de brief uit Haïti.

Na de zomer is er door gewerkt aan ziekenhuis, woning en bijgebouwen. De zorg in het ziekenhuis werd bemoeilijkt, door regelmatig geen schoon water. Een plaats vijf kilometer bij hen vandaan strijdt al meer dan tien jaar voor aansluiting op het waterleidingsysteem. Er wordt steeds weer beloofd door de instantie die het uit moet voeren, maar het is nog steeds niet gebeurd. Hierdoor

is de bevolking in opstand gekomen en heeft de leiding afgekapt. Uiteindelijk is er ingegrepen door de overheid, wat heeft opgeleverd dat er afwisselend water en geen water is in het ziekenhuis.

In september is er een container gepakt in Nederland, welke binnen één maand in Port au Prince was. Maar de douane staakte, dus heeft het een maand geduurd
voor hij de haven uit mocht. Na betaling van al die dagen staangeld en extra na thuiskomst ontbrak er het een en ander. Toch blij dat het verder goed verlopen

is. Doordat het zolang duurde, heeft Rob met zijn medewerkers, wel na hevige regenval, de weg twee keer op moeten knappen.

18 december is de volgende container de haven van Rotterdam uitgevaren. Als alles vlot verloopt moet hij 15 januari 2014 in Port au Prince aankomen. We hopen dan dat hij hem vlug thuis krijgt. In deze container zit het werkmateriaal voor de Nederlandse groep, die half februari naar Passe Catabois afreist voor vier weken. We zijn heel blij u dat te kunnen schrijven.

Rob is blij dat Ben in oktober weer is teruggekeerd, na een lange revalidatie, na operatie aan zijn schouder en weer aan het rijdende materiaal kan werken (voor de auto zitten de onderdelen in de komende container).

Chiara, de onderwijzeres van de kinderen, vindt het heerlijk in Haïti. Ze is even, door haar moeder, voor de kerstvakantie uitgenodigd, maar ziet er weer naar uit om terug te gaan. Lekker naar de warmte!!!

Sinds enige tijd is er geen internetverbinding mogelijk via mail of Skype, er wordt aan gewerkt. Maar de juiste man is door allerlei vervelend oponthoud nog steeds niet bij hen aangekomen. Het voelt als terug naar af.

Wij willen u namens allen in Passe Catabois gezegende Kerstdagen toewensen en een voorspoedig gelukkig 2014. Graag bedanken wij iedereen voor de enorme onder­ steuning met uw geldelijke bijdragen, maar ook voor uw meeleven en gebeden, zonder dit alles zouden ze hun werk daar niet kunnen doen.

Met een hartelijke groet namens hen van het thuisfront.

Reacties zijn gesloten.