Nieuwsbrief winter 2016

Kerst 2016

“Ann di Bon Dié mèsi pou gro kado sa-a Li ban nou, yon kado ki pa gin parèy li!.
2Korint 9:15”.

“Dank God voor Zijn Zoon, Die Hij heeft gegeven. Dat is zo geweldig dat er geen woorden voor zijn!  2Cor. 9:15”.

Beste allemaal,
We kijken even terug, dankbaar voor alles wat er weer is gebeurd in Haïti.
Met grote inzet, trouw en onbaatzuchtigheid worden dagelijks 50 – 70 patiënten in het ziekenhuis gezien en behandeld, waarbij de chirurgische ingrepen vaak ’s middags plaatsvinden.
In september is Lourens Noppe drie dagen na zijn afstuderen als arts uit Leeuwarden vertrokken naar Haïti om Anne-Marie, Jacqueline en het Haïtiaanse team in het ziekenhuis voor twee jaar te ondersteunen. Ook Arjenne van der Linden, verpleegkundige uit Waalwijk is voor een korte periode in het ziekenhuis om allerlei hand en spandiensten te verrichten.
En dan de nieuwe onderwijzeres, Marloes Rehorst die meester Arjan Hovestadt opvolgde om Lisa, Anne-Rose en Miriam les te geven dit schooljaar 2016/2017.
In de loop van het jaar zijn er weer verschillende werkteams en vrijwilligers geweest, om het nodige bouwwerk te verzetten (Theo van Rijswijk zelfs twee keer een maand). Ze deden en doen dit voor hun medemens, op eigen kosten of vanuit hun eigen achterban, zonder vergoeding vanuit het project. En ook een hoogtepunt was het fantastische werk van het oog team vanuit het Radboud ziekenhuis te Nijmegen, waarbij in korte tijd heel veel mensen gehol-pen konden worden

We kijken even terug: Toen Rob deze zomer in Nederland was, is het samengaan van de twee stichtingen definitief geworden.
We kijken even terug: de enorme droogte die het water in rivieren en bronnen deed opdrogen. Mens en dier die daarvan te lijden hadden. De orkaan Matthew met verstrekkende gevolgen. De brand in het ziekenhuis waarbij de grote wachthal bij de intake en de administratie in enkele uren door het vuur verwoest werd. Weg werk wat met moeite tot stand gekomen is. Door inzet van velen is nog erger voorkomen.
We mogen ook weer vooruitzien: in dankbaarheid en vertrouwen in onze Heer en onze Schepper. De droogte en honger blijft een nijpende toestand voor mens en dier.
Door de orkaan is er wel weer regen gevallen, maar zijn er veel zwakke huisjes (van de allerarmsten) vernield.
Rob ziet het als zijn taak om deze mensen weer te helpen een dak boven hun hoofd te geven door hun huis te helpen herstellen. Daarom is hij een project begonnen om deze mensen tegemoet te komen. Zijn wens is om financiering van zo’n 100 huisjes rond te krijgen. Zie verder in deze brief.

Wij van Stichting Hulp Haïti willen u bedanken voor al het werk. Dank u wel dat u dit werk als achterban zo’n warm hart toedraagt en ondersteunt. En bovenal danken we Hem, onze Heer en Schepper die moed en kracht heeft gegeven het vol te houden.
Namens het bestuur van Stichting Hulp Haïti wensen we u goede kerstdagen en een gezegend nieuwjaar 2017.

Kees Verburg
Stichting Hulp Haïti Driel. (S.H.H.D)

winter2016-1

Nergens anders meer kunnen wonen. Je kinderen weggeven aan andere familieleden, die er ook al teveel hebben.

winter2016-2

Wonen nu in de ‘keuken”. Alles wat ze hebben onder het zeil dat we geplaatst hebben over het huis omdat het zo lekte.

Ik wil deze keer iets naar voren brengen dat ons allemaal aangaat. Het is onze verantwoordelijkheid ten opzichte van onze minder bedeelde medemens. Wij zijn geboren in een welvarend land maar hoe komt het dat we daar geboren zijn? We hadden er niets over te zeggen en voor hetzelfde geld waren we in een arm land als Haïti geboren. Dit is niet het geval maar stel het u eens voor dat dat wel was gebeurd. Dit is zeer moeilijk voor te stellen want ons land heeft een overvloed aan alles.

In Haïti leven de mensen van dag naar de andere dag omdat ze anders de problemen niet kunnen overzien wij kunnen het kortzichtig noemen maar ik noem het de enige manier voor hen om te overleven . Als je niet zeker bent dat je te eten hebt, water om te drinken of je school je niet terugstuurt omdat je ouders het schoolgeld niet kunnen betalen.

Wat zou u dan zeggen en dan komt er ook nog een orkaan voorbij die je vee (dat je spaarpot was)en je huis vernietigd met huisraad en al en er is geen geld om een nieuwe te bouwen en spullen te kopen. De eerste dagen kun je bij de buren terecht maar daarna wordt je op straat gezet en heb je geen plek meer om te verblijven nu niet nooit niet. Wat zouden wij in dat geval willen dat er gebeurde. We zouden willen dat er iemand kwam die ons hielp een nieuw huis te bouwen met de hulp van de toekomstige bewoners.

Jezus kwam op deze wereld (kerst) en vond geen plaats in de herberg en werd geboren in een stal en werd in een voerbak gelegd als bedje, Dit was geen pretje maar gelukkig woonde Hij later weer in een huis. De mensen hier die geen huis meer hebben, hebben zelfs geen hoop meer op een huis en dat is waar we kunnen inspringen voor onze medemens in nood. Dit is ons extra aantrekkelijk gemaakt door een anonieme gever die de situatie van mensen daar ziet en hulp aanbied hij heeft voor 100 huizen golfplaten geschonken aan de stichting maar nu moeten wij nog zien dat we het resterende bedrag om de huizen te bouwen kunnen krijgen.

EEN HUIS KOSTTE 600 EURO MAAR NU KOST HET MAAR 300 EURO

Ik denk dat de meeste mensen dit wel kunnen opbrengen en zo iets van hun overvloed te delen met onze medemensen hier. Ikzelf heb er slapeloze nachten om want ik kan niet kerstfeest vieren en deze mensen in de ‘kou’ laten staan.
Ik vraag het niet voor mezelf maar voor hen die niemand hebben om het aan te vragen behalve misschien aan mij. Ik ben ook weer afhankelijk van wat U me geeft want dat kan ik alleen maar doorgeven. Deel een beetje van de zegeningen die we hebben en laat de mensen hier ook een gezegende kerst hebben door mensen die graag een steentje bij willen dragen aan de nood die heel hoog is.

Er is bijna niets wat ik financieel belangrijker vind op het moment. Haal uw hand over het hart en doneer onder vermelding ‘huisjes’. Ik houd er niet van om geld te vragen, maar ik voel me gedwongen. We hebben dit al eerder aangekaart maar er is nog niet zoveel binnen gekomen dat we echt aan de gang kunnen. De mensen die al gegeven hebben die dank ik oprecht ervoor en met hun geld kunnen we nu twee keer zoveel doen.

Rob Hulshuizen

winter2016-3

Drie oude mensen zijn hier de hele tijd van de orkaan gebleven terwijl hun huis wegwaaide ze hadden een stuk plastic over hun hoofd getrokken.

winter2016-4a

Muren stortten in. Dak ging kapot. Geen mogelijkheden tot herbouw.

winter2016-4b

Gehandicapte vrouw met twee kinderen in een huisje van drie bij vier meter, met gaten in het dak.

winter2016-5

Het dak stortte bijna in. Hopen dat het niet gaat regenen. Moeder met kinderen en een baby, net bevallen.

Geachte Sponsoren
Als penningmeester van de Stichting willen wij u vragen bij uw overmaking uw plaatsnaam te vermelden.
Uit het IBAN-nummer kunnen wij niet afleiden waar het vandaan komt. Voorbeeld is de PKN-kerken. Daar zijn er veel van. Graag willen wij u een bevestiging sturen dat uw bijdrage ontvangen is. Het mailadres kunnen we meestal wel vinden op uw website of een telefoonnummer, maar dat is meestal van het Kerkelijk Bureau.
Wilt u ons IBAN-nummer en plaatsnaam mailen, stuur het dan naar hulshuizen@hetnet.nl.

Bij voorbaat dank,
penningmeester Stichting Hulp Haïti Driel

Hartelijke groeten van: Rob, Anne-Marie, Lisa, Anne-Rose en Miriam

Stichting Hulp Haïti Driel
IBAN: NL95 INGB 0001 5210 16

Correspondentieadressen:
Nederland: Rijnstraat 61 – 6665 CK Driel

winter2016-6a

Niets meer over en kan nergens anders heen

winter2016-9

Het was al niet veel, maar wat moet je als oma die verantwoordelijk is voor kleinkinderen.

Dit zijn enige voorbeelden van huizen die ik bezocht heb er zijn er honderden in onze omgeving en we willen proberen er 100 te herbouwen met uw hulp.Rob Hulshuizen
winter2016-7

Eerst het huis verbrand en een hutje gebouwd en nu een orkaan die er niets van over laat.

winter2016-6b

Dakstruktuur staat op instorten. Deuren dichtgemaakt zodat de inhoud niet wordt gestolen.

Reacties zijn gesloten.