Samen verder

Op een gezamenlijke vergadering, gehouden op 31 juli 2014,  hebben de besturen van de stichtingen:
Stichting Hulp Haïti Driel en Stichting Passe Catabois
de wens en wil uitgesproken om in de nabije toekomst als één stichting verder te gaan.
Beide stichtingen hebben ten doel de werkzaamheden in het ziekenhuis te Passe Catabois Haïti te ondersteunen. Beide stichtingen streven er naar de continuïteit daarvan te waarborgen en zijn van mening dat een nieuwe krachtige organisatie daarvoor noodzakelijk is.
In de voorgestelde nieuwe opzet zal het dagelijks bestuur zich voornamelijk richten op het adequaat reageren op de aangegeven behoeften.  Zij zal daarin worden bijgestaan door de onder haar verantwoordelijkheid vallende specialistische werkgroepen.
Ter voorbereiding van deze structuur en werkwijze is een commissie gevormd. Deze commissie vangt op korte termijn aan met haar werkzaamheden en zal over de voortgang daarvan naar beide huidige stichtingen rapporteren.
In de door de beide voorzitters ondertekende intentieovereenkomst is de opdracht aan de commissie geformuleerd.
Beide besturen zijn blij met deze eerste stappen en kijken vol vertrouwen uit naar het vervolg er van.

Reacties zijn gesloten.