Orkaan Matthew

De orkaan Matthew heeft aan ziekenhuis en bijgebouwen weinig schade gedaan. deze zijn redelijk bestendig gebouwd.

Wel is er in hun omgeving zeer plaatselijk veel schade. Huisjes zij geheel of gedeeltelijk weggevaagd en de veestapel (bron van inkomsten) is dood.
Wilt u bijdragen aan wederopbouw van de huisjes dan kunt u dit doen door een bijdrage op de rekening van St. Hulp Haiti Driel met vermelding huizenproject
Stichting Hulp Haiti Driel
IBAN; NL95  INGB 0001 5210 16

Reacties zijn gesloten.