Nieuwsbrief winter 2017

Aan het einde van dit jaar kijken we even een terug op wat er allemaal bereikt is.
• We hebben de brandschade aan de containers zover hersteld dat ze weer werkbaar werden.
• De verloscontainer die het ergst was getroffen is zowel van binnen als van buiten weer helemaal in orde alleen moeten de wanden er nog in gemaakt worden die de kamers scheiden.
• De wachtruimte is geheel vernieuwd en het is een prachtig resultaat met veel voorbereidend werk in Nederland gedaan.
• Op de plek van de dossierruimte staat nu een container die in de toekomst klaar kan worden gemaakt als nieuwe dossierkamer.
• In het huizenproject zijn we nog iedere week bezig met huizenbouw en hebben we dit jaar 75 huizen gebouwd. Het werk gaat door want er is een enorme behoefte aan. De mensen hebben bijna geen geld om ze te realiseren. Zelfs met het project is het vaak krabben om het voor elkaar te krijgen. Ook bij ons is er vaak te weinig geld om het te kunnen voortzetten en ik heb een nieuw huizenproject geschreven en hoop dat we de financiering daarvan rond krijgen. We hebben al 200 nieuwe inschrijvingen.
• Schoolproject we hebben 104 kinderen naar school gestuurd met een grote gift: 57 voortgezet onderwijs en 47 basisonderwijs. Een heel mooi resultaat.
• We hebben dit jaar weer meer patiënten gezien dan de afgelopen jaren.
• Het oogteam dat hier ieder jaar komt heeft 47 operaties gedaan en ervoor gezorgd dat mensen die blind waren weer kunnen zien. De optometristen hebben vele honderden brillen aangemeten.
• Het Nederlandse werkteam heeft heel veel herstelwerk gedaan; prepareren /schoonmaken om te kunnen verven, de wachtruimte gemaakt, elektra aangelegd, timmerwerk verricht en tegels gelegd.
• Weer een nieuwe leerkracht voor 2017/2018. Marinda Nieuwkoop die dit jaar lesgeeft aan Miriam op HAVOniveau en Lisa en Anne-Rose met de laatste klas van het basisonderwijs.

VACATURE – vroedvrouw/verloskundige
Op dit moment is Ytsje Sijens hier. Zij heeft vijf maanden de tijd om deze taak hier te organiseren, zodat er tijd is om een blijvende vervanger/ster te kunnen zoeken. Het zou mooi zijn als dit op korte termijn zou kunnen gebeuren want we hebben er enorme behoefte aan.
Er worden namelijk veel kinderen verwekt. Dit gaat gepaard met veel moeilijkheden die niet allemaal door Anne-Marie, Lourens en Jaqueline worden gehaald.
Overdag ziekenhuiswerk en vaak ’s nachts werken aan bevallingen. En eerste hulp is niet mogelijk. We willen ons team hiermee uitbreiden om de lasten beter te kunnen verdelen.
Mochten er mensen geïnteresseerd in zijn dan kunnen ze contact opnemen met Anne-Marie of Rob.

Edline
Twee jaar geleden introduceerde ik Edline op de nieuwsbrief.
Zij is nu 25 jaar en we zochten toen een sponsor die haar opleiding voor verpleegkundige zou kunnen betalen om daarmee ook te bouwen aan de toekomst van het ziekenhuis waaraan zij zich voor langere tijd zou verbinden.
Ze heeft nu twee jaar aan de universiteit de opleiding gevolgd.
Ze behaalde goede resultaten het eerste jaar meer dan 7,5 gemiddeld en de tweede zelfs 8,5 maar dit was beide keren niet voldoende om naar het tweede jaar door te stromen.
Dit heeft met meerdere factoren te maken:
• ze moet voor ieder vak 7,5 halen of meer. Als er één vak is waarbij je dat niet haalt, dan val je af;
• vriendjespolitiek die hier overal voorkomt.
Dit heeft ons aan het denken gezet. Ze heeft enorm veel inzet en kennis want we werken al met haar sinds ze veertien was en vinden dat ze een goede kans moet krijgen om zich te ontplooien. Ook voor de continuiteit van ons ziekenhuis is het van groot belang dat we mensen vinden met het juiste karakter en de juiste instelling en zij heeft dat meer dan overvloedig.
Wij hebben besloten om haar dit jaar bij ons te laten werken en haar vele extra vaardigheden bij te leren daarna (volgend schooljaar) willen we haar naar het buitenland (we denken de Dominicaanse Republiek) sturen om medicijnen (haar eerste keus) te gaan studeren.
Ze is al bezig met het Spaans leren dat zou anders in de eerste vier maanden dat ze in de Dominicaanse Republiek zou zijn moeten.

We zijn bezig met de voorbereidingen voor het aanvragen van een paspoort en het legaliseren van de diploma’s en andere benodigdheden.
Er is geld over van de sponsor zodat ze kan beginnen maar er moet een nieuwe sponsor(en) worden gevonden die de rest van de tijd kan financieren.
Rob is al in de Dominicaanse Republiek geweest (op de terugweg van het wegbrengen van Theo, die hier twee en een halve maand was om onderhoud en schilderwerk te doen) om te informeren wat dit zal gaan kosten en wat ervoor nodig is om daar te kunnen studeren.
Hij gaat deze maand opnieuw daarheen om meer informatie in te winnen zodat het ook betaalbaar wordt. Hij rijdt mee met iemand die daar toch al moet zijn zodat het niet veel geld zal kosten.

Hallo allemaal,
Ik ben Marinda Nieuwkoop en dit jaar ben ik de juf van Lisa, Anne-Rose en Miriam. Ik ben 22 jaar, maar ik hoop deze maand nog mijn verjaardag te vieren. Afgelopen juli ben ik afgestudeerd aan de Marnix Academie afgestudeerd en ik vond het een mooie manier en een leuke uitdaging om meer ervaring op te doen.
Dit is een protestants christelijk pabo. Vanuit mijn eigen overtuigingen heb ik gestudeerd aan deze school. Ik heb vanuit huis altijd de christelijke normen en waarden meegekregen en vind ik het vanuit mijn achtergrond een mooie roeping om mijn geloof hier zichtbaar te maken en ook te groeien in mijn geloof.
Inmiddels ben ik alweer drie en een halve maand hier en ben ik met heel veel plezier aan het werk op de school.
De eerste rapportperiode is nu bijna voorbij en kunnen de meiden tevreden zijn met de resultaten die ze in deze maanden behaald hebben. Binnenkort gaan we twee weekjes genieten van de kerstvakantie, maar daarna gaan we weer met nieuwe energie aan de slag.
Ik zie nog met veel plezier uit naar de maanden die nog gaan komen!
Er is weer heel veel om dankbaar voor te zijn gebeurt en we hebben weer heel veel Haitianen kunnen helpen Wij willen ook de sponsoren en vrienden en familie extra bedanken voor de bijdragen die ze geleverd hebben om dit allemaal mogelijk te maken.

Lourens
Lourens heeft zich voor een periode van twee jaar hier werken vastgelegd maar heeft al besloten dat hij er nog twee jaar aan vast wil knopen. We zijn hier erg blij mee. Hij heeft de taal goed onder de knie en wordt steeds zelfstandiger. Voor hem moeten we woonruimte maken. De ruimte waar hij nu zit is onvoldoende en doordat het ‘appartement’ een gedeelte van het gastenhuis is, is er gebrek aan privacy.
Hij heeft aangegeven dat hij dat anders zou willen hebben. Deze ruimte komt dan weer beschikbaar voor de vroedvrouw/verloskundige Ytsje. Die woont op het moment in bij Marinda.
Wij hopen in het Nederlandse team van februari/maart mensen te vinden die dat kunnen realiseren. DIE HEBBEN WE NOG NIET GEVONDEN.

Koelcontainer
We gaan een koelcontainer ombouwen en een badkamer aanbouwen. Er is al heel wat expertise aanwezig waarvan we gebruik kunnen maken.

Teams
Mijn ouders kunnen geen deel meer uitmaken van het team omdat hun gezondheid dit niet toelaat en we hebben echt mensen nodig met talenten die het stokje gaan overnemen.
We hebben voor het team op dit moment nog maar twee mensen. Dit stemt ons treurig omdat we erg afhankelijk zijn van teams om alles wat hier nodig is te onderhouden en te realiseren. Verder zit er nog een grote klus te wachten na de brand in de drie gekoppelde containers.
Daar moet het dak nog af en behandeld worden en er moet een nieuw dak op gezet worden. Verder moet ook het dak van het mortuarium er nog af en vervangen worden. Mocht u mensen weten die mee zouden willen gaan – en ook de talenten hebben om hier een steentje bij te kunnen dragen – dan kunnen die contact opnemen met Theo van Rijswijk, e-mail tgvanrijswijk@hotmail.com.

Actie
De stichting IVA 4MPH (IVA for Medical Project Haïti) heeft weer een mooie actie gehouden met BLIK OP HAÏTI. Het leverde ons 750 blikken met etenswaren op! We kunnen er weer even mee vooruit.

Container onderweg
Er is er weer een container onderweg (vertrek midden december). In deze container bevinden zich broodnodige materialen die hier niet te krijgen zijn, zoals:
veel golfplaten en andere giften in natura van de sponsoren;
etenswaren;
apparatuur voor het ziekenhuis;
veel kleren voor arme mensen hier (we kunnen altijd baby-/kinderkleding gebruiken);
spullen voor het oogteam van de stichtingen (naam slash en zieder ogen) die noodzakelijk zijn bij hun werk dat ze in april hopen uit te voeren.

Containers gedoneerd
In tijden van teruglopende inkomsten via de sponsoren – door vergrijzing vallen er nogal wat af – is het mooi te zien dat er al drie containers gedoneerd zijn. Dit bespaart ons veel geld en geeft ook nog voldoening voor de gevers om te zien dat ze hier aankomen. Hartelijk dank aan de twee bedrijven die ze ons geschonken hebben.

Projecten
In samenwerking met de ex-consul Rob Padberg en de organisatie BDN (Bureau de Nutrition et Développement), waar hij directeur is, zijn we bezig met een groot aantal projecten voor ons ziekenhuis en de streek. Rob Hulshuizen heeft de hulp van ingenieur Sadrak en zijn baas Bruce gevraagd en ook zij krijgen hier een mooi aantal projecten van voor onze regio. Nu maar afwachten of ze gehonoreerd worden. De eerste is al goedgekeurd.
Een aantal voorstellen:
Waterreservoir voor ziekenhuis.
Windmolens voor zowel ziekenhuis als gastenhuis.
Geschikte latrines;
Huizenproject;
Minder bedeelde kinderen naar school in Haïti. Door een meelevende sponsor die het geld van zijn zestigste verjaardag beschikbaar stelde is een heel mooi bedrag binnen gekomen om kinderen naar school te sturen die anders thuis zitten. Hier in Haïti is opleiding essentieel om vooruit te kunnen komen. We hebben 57 kinderen een jaar voortgezet onderwijs kunnen aanbieden en 47 basisonderwijs.

Wij wensen u een mooie witte kerst, waar de geboorte van onze Messias mag worden gevierd.
En verder een nieuw jaar met vele zegeningen van Hem die ons alles geeft.
Anne-Marie, Lisa, Anne-Rose, Miriam, Nana, Love, Flor en Rob

Gebeds-/attentiepunten

  • Een vroedvrouw /verloskundige voor langere tijd om ons team uit te bereiden.
  • Versterking van het team uit Nederland dat tot op dit moment maar uit 2 personen bestaat.
  • Sponsoren zodat Edline naar de Universiteit kan en wij continuiteit en opvolging kunnen krijgen.

Geachte Sponsoren
Als penningmeester van de Stichting willen wij u vragen bij uw overmaking uw plaatsnaam te vermelden.
Uit het IBAN-nummer kunnen wij niet afleiden waar het vandaan komt. Voorbeeld is de PKN-kerken. Daar zijn er veel van. Graag willen wij u een bevestiging sturen dat uw bijdrage ontvangen is. Het mailadres kunnen we meestal wel vinden op uw website of een telefoonnummer, maar dat is meestal van het Kerkelijk Bureau.
Wilt u ons IBAN-nummer en plaatsnaam mailen, stuur het dan naar hulshuizen@hetnet.nl.
Bij voorvaat dank,
penningmeester Stichting Hulp Haïti Driel

OPROEP!!
Elk jaar (half februari tot half maart) gaat er een team mensen naar Haiti. Soms bestaat het team uit negen mensen, soms vijf, komend jaar twee. Dat is te krap.
Wat je moet kunnen? Per jaar kan dat verschillen, voor nu zoeken we nog

BOUWERS

Timmermannen, elektro techniek, motoren (traktors) reperateurs en alles kunners
Het is een geweldige ervaring die je daar op gaat doen. Zelf zien en voelen en ruiken, wat het daar is, en.. hoe goed we het hier hebben.
Voldoening! Dat u, jij dat mag / kan doen voor je medemens, dat voelt goed. Je gaat er zelf niets mee verdienen, maar je gaat DIENEN.
Komend jaar komt het niet uit?
Misschien volgend jaar?
Voor meer informatie, bel me.
+31 651 25 52 17
Kees Verburg Heteren
Ook namens het bestuur willen we onze onmisbare sponsers en medewerkers en mededenkers, heel hartelijk danken voor al hun inzet van het bijna afgelopen jaar, en we hopen dat u allen de moed en de kracht mag ontvangen om dit ook in het komende jaar voort te zetten.
Gezegende Kerstdagen en
goed en zinvol 2018.
Namens het bestuur van
de Stichting Hulp Haiti Driel (SHHD)
Kees Verburg

 

Reacties zijn gesloten.