Nieuwsbrief mei 2020

Beste belangstellenden…

De opzet van deze nieuwsbrief is wat anders dan u gewent bent. Vaak is de berichtgeving alleen afkomstig van Rob Hulshuizen maar hij werkt natuurlijk niet in zijn eentje in Passe-Catabois (kliniek en projecten). Daarom leek het ons als bestuur van Stichting Hulp Haïti Driel (SHHD) een goed idee om ook eens berichtgeving van anderen die daar werkzaam zijn in de nieuwsbrief op te nemen.
Wij beginnen met de hoofdpunten uit de berichtgeving van Rob Padberg de voormalig Consul Generaal voor Nederland op Haïti waar we een goed contact mee onderhouden. Hij weet te melden dat er momenteel een enorme droogte in het noordwesten en in het midden van Haïti heerst en is in contact met iemand die over de afwerking van het water reservoir gaat. Dit zou op het moment van verschijnen van deze nieuwsbrief gereed moeten zijn. Maar we begrijpen allemaal de huidige noodsituatie voor dit deel van het land en voor alle water projecten waarmee men bezig is.
Helaas heeft ook dit werk heeft te lijden onder alle negatieve ontwikkelingen van de coronasituatie.

Hij schrijft: “Alle scholen zijn nu bijna anderhalve maand gesloten. Inmiddels hebben we wel voedseldistributie kunnen uitvoeren voor ca. 125.000 kinderen/ouders van onze scholen. Helaas valt het noordwesten hier nog niet onder.
Voor het voedsel voor die regio heb ik op dit moment nog geen oplossing. Voor de toekomst zie ik wel wat mogelijkheden: wij werken momenteel aan 2 à 3 projecten die voor het komende jaar het aantal hulpbehoevenden dat geholpen kan worden zal verhogen. Dat betekent minimaal 100.000 schoolkinderen meer. Onder de huidige omstandigheden is dit echter verre van eenvoudig: dreiging van de ziekte, toenemende onveiligheid in verschillende gebieden, enz. Haïti is tot nu toe, volgens de overheid, erg gespaard gebleven van dit virus maar volgens de officiële publicaties begint het langzaam te stijgen.”

Padberg onderhoudt wekelijks contacten met Anne-Marie en Rob. Hij stuurt ze wat informatie, en kon Theo (die nu door de corona vastzit in Passe Catabois) twee maal helpen aan zijn nodige medicijnen. Ook kon hij het ziekenhuis aan een hoeveelheid producten helpen.
Verder schrijft hij “Het zich verplaatsen in Haïti is nog steeds mogelijk, maar is, vooral op het gebied van publiek transport, natuurlijk erg risicovol. Veel fabrieken zijn gesloten evenals kantoren, banken werken beperkte uren, publieke markten mogen maar een paar dagen per week open zijn. De bendes en gangs zijn erg actief en zaaien veel ellende en problemen. De meningen in Haïti over corona zijn helaas ook niet altijd mooi: vooral door gebrek aan kennis zijn er groeperingen die van corona verdachte personen willen doden en protesteren heftig tegen opname mogelijkheden van deze patiënten door de lokale ziekenhuizen.
Sommigen denken dat deze ziekte uitsluitend voor de blanken is, dat dit een politiek verhaaltje is. Anderen zeggen dat het Haïtiaanse volk al zo lang en nog dagelijks

is blootgesteld aan allerlei virussen dat ze een bepaalde immuniteit hebben opgebouwd. Er gaan verhalen rond dat dit virus niet houdt van hogere temperaturen en van een hoge vochtigheidsgraad maar dat begrijp ik niet als ik kijk naar ons buurland, de Dominicaanse Republiek waar het al flink heeft toegeslagen. Als je hier in de stad rond rijdt dan vallen een paar punten op: enorm veel mensen op straat, vaak in flinke groepen en in volgepakte Tap Taps (taxi), nog vrij weinig gebruik van mondmaskers, enz.

Dat dit virus, althans officieel, zo weinig slachtoffers gemaakt heeft in een land met heel weinig hygiënische structuren en gebruiken en vrijwel geen medische opvang en verzorgings mogelijkheden heeft, ontgaat mij volledig.
We moeten blijven: bidden, werken, proberen en hopen en hopelijk komt er snel en voor lange termijn in de toekomst een oplossing voor het Haïtiaanse volk.
Veel sterkte Enorme droogte in het noordwesten en midden van Haïti. en groeten, Rob Padberg.”

Hieronder een greep uit de berichtgeving van Lourens Noppe (Arts in de kliniek)

Corona
In Passe-Catabois merken we nog weinig van de corona. We hebben wel een goed systeem opgezet om patiënten met coronagerelateerde klachten te scheiden van andere patiënten en zo snel mogelijk te zien. Indien we echt verdenking hebben van corona sturen we de patiënt door naar een staatsziekenhuis waar getest kan worden. Bij twijfel drukken we hen op het hart om thuis te blijven, wetend dat dit eigenlijk niet kan voor Haïtianen. De meeste Haïtianen hebben niet de luxe om een tijd lang thuis te zitten in een lockdown. Voor veel is het dan kiezen. Of risico op corona, maar wel geld verdienen om te kunnen eten. Of thuis zitten vanwege gevaar voor corona, maar dan zonder eten. Dat houdt een mens niet lang vol… des te dankbaarder zijn we hier voor het huidige verloop!

Bijgeloof
In Haïti is mogelijk wel een preventieve behandeling gevonden. Zo zou je, als je een haar in je Bijbel vindt, deze moeten koken en het water vervolgens drinken. Ik ga ervan uit dat een dominee dit bedacht heeft om z’n gemeente meer in de Bijbel te laten lezen, maar veel Haïtianen geloven hier echt in. Ik heb deze vraag ingestuurd bij de NOS. Feit of fabel?!
Ze hebben helaas nog niet geantwoord. Daarnaast zijn er nog vele andere dingen waar ze hier in geloven wat betreft de corona. Het één nog vager dan het andere. Maar dat schijnt wereldwijd een probleem te zijn.

Depot Passe-Catabois

Naast corona is er gelukkig ook ander nieuws. Afgelopen maand is er een depot gebouwd in Passe-Catabois. James en zijn vrouw runnen hierin nu een klein bedrijfje. Zij hebben ook een project met kinderen uit kansarme gezinnen waar het schoenendozenproject voor was. Misschien weet u dat nog van vorig jaar. Mede met financiële hulp van uw sponsorgeld hebben we aan dit depot meegeholpen. Het idee;
James en Wadna willen nu producten in grotere hoeveelheden kopen in Gonnaïves, een havenstad waar producten een stuk goedkoper zijn. Vervolgens verkopen ze dit voor dezelfde prijs als in Port-de-Paix, de stad waar iedereen in Passe-Catabois zijn spullen koopt. Hierdoor hoeven mensen dus minder transportkosten te betalen. Iedereen in de omgeving profiteert er dus. Dat is ook de reden dat we echt achter dit project staan. Ook in Passe-Catabois wordt er positief gereageerd en zien ze het echt als een vooruitgang voor het dorp. Complimenten dus aan James en Wadna voor hun ondernemingsinstinct. Ze zijn ook erg dankbaar dat wij en dus u ze daarbij hebben willen helpen. Ook namens ons heel erg bedankt uw steun!

Gebedspunten
Weer bedankt voor het lezen van de nieuwsbrief en voor het bidden. Hieronder vindt u weer nieuwe gebedspunten.

Danken

  • Danken voor het huidige verloop van de corona crisis in Haïti.
  • Danken voor mensen als James en Wadna die in hun ondernemerschap ook gericht zijn op de ontwikkeling van het gebied en op hulp voor minder bedeelden.

Bidden

  • Bidden dat de schade door corona beperkt blijft. Niet alleen medisch gezien, maar ook economisch. Niet alleen in Haïti, maar wereldwijd.
  • Bidden dat we als maatschappij sterker uit deze crisis komen.
  • Bidden dat Haïti bespaard blijft en dat de huidige trend zo blijft doorzetten.

Nogmaals bedankt voor het lezen en bidden.

 Dan een stukje uit een interview met Anne-Marie (Dr. Anna) dat overgenomen is uit een interview.
Ik zie steeds meer mensen voor een consult in het ziekenhuis langskomen. Daarnaast is mijn huis steeds voller geworden met kinderen, dus in die zin is het een stijgende lijn qua werk en qua kinderen. Persoonlijk gaat het erg goed met mij.
Ten aanzien van de coronacrisis is het is afwachten hoe het zich hier ontwikkelt. Er zijn nu (21 maart, red.) twee coronapatiënten, een Belg en een Fransman. De president heeft duidelijk aangegeven dat dit virus door twee blanken het land is ingebracht, dus we zullen meer racistische opmerkingen krijgen. Ons ziekenhuis is gewoon open, maar de scholen zijn dicht. Ik heb een deal gemaakt met de kinderen dat zij in huis blijven. Ik mag zelf niet meer naar binnen, dus moet in het gebouw ernaast slapen. Ik kan wel met ze communiceren, maar mag niet naar binnen en ze aanraken, wat best moeilijk is als je een jongetje hebt van anderhalf jaar dat je niet echt kunt uitleggen wat er aan de hand is. Er zijn hier geen IC’s, dus als we echt een epidemie krijgen, dan weet je wel wat er gaat gebeuren…”
Na bijna twintig jaar in Haïti kun je je afvragen of er in het land vooruitgang is geboekt. Maar nee, we zien meer armoede, meer honger en meer ziektes, zoals tuberculose en HIV. Mensen hebben het moeilijk. De prijzen van eten stijgen enorm. Vergeleken met twintig jaar geleden was er nauwelijks transport, maar nu zie je veel motoren. Dat kost veel brandstof en als dat op is, dan breken er rellen uit, worden er stenen gegooid en van alles in de brand gestoken.

De situatie van de mensen zelf gaat alleen maar achteruit. Ik zou hier niet kunnen zitten zonder christelijk overtuiging, want we zien hier zoveel ellende, zoveel problemen.
Als je hier zou zitten zonder geloof, dan hou je het niet vol. De gezondheidszorg is gebaseerd op het principe, dat hoe meer geld je hebt, hoe betere zorg je krijgt. Als je geen geld hebt, wordt er geen zorg geleverd, ook niet als een vrouw een keizersnede nodig heeft. Over het algemeen worden er echo’s gedaan op verzoek van de patiënt. Het is echt de omgekeerde wereld, want de patiënt bepaalt wat hij wil en als hij daarvoor betaalt dan krijgt hij het ook. Bijvoorbeeld een echo van je hoofd. Dat slaat helemaal nergens op, maar is dus met geld wel mogelijk. Verpleegkundigen hebben hier een mooi uniform aan, wat eigenlijk niet vies mag worden en de patiënt wordt als een hond behandeld. Bij mij in de kliniek willen we dat anders doen. Zorg leveren die nuttig is en wel op de patiënt gericht.
Er zijn nu twaalf kinderen in huis. De eerste drie hebben we geadopteerd. De oudste is nu negentien jaar oud en de jongste anderhalf jaar. Ik heb deze kinderen niet zelf gekozen.
Vaak komen ze via de kliniek binnen. Dan ligt bij mij de beslissing of ik ze dood laat gaan of dat ik ze bij mij in huis neem.
Vaak zijn de ouders overleden. Ik weiger dan om voor dat kind te beslissen ‘ga jij maar dood, want mijn huis zit al zo vol en ik heb het al zo druk’. Dat kun je gewoon niet maken en ik vind dat God dat moet beslissen en niet ik. Een hele tijd heb ik het alleen gedaan, maar sinds anderhalf jaar heb ik twee vrouwen in huis. Eén die er dag en nacht is en zorgt voor eten, de boodschappen op de markt doet en het huis schoonmaakt en de ander die overdag komt en er meer voor de kinderen is. Zij gaat naar huis als ik thuiskom.

Tenslotte geven we hier het woord aan Rob Hulshuizen.

Sinds ik naar Haïti ben gegaan is er veel gebeurd. De container die mijn vader (91 jaar) voor driekwart had geladen is vol en staat klaar om verscheept te worden zodra de haven in Miami open gaat. We zoeken een nieuwe generatie vrijwilligers die de schouders eronder wil zetten. Die hulp aan mensen in nood mogelijk willen maken nu sommige vrijwilligers te oud worden. Zowel in het bestuur van de stichting als bij het overige vrijwilligerswerk. Het probleem waarmee we te maken kregen was corona. Hierdoor functioneren veel havens in de rest van de wereld niet meer en kan er niet meer verscheept worden. Gelukkig had onze agent (onze steun en toeverlaat) een oplossing en de container staat nu tijdelijk opgeslagen op een privéterrein in Waalwijk, wachtend op het tijdstip dat alles weer gaat functioneren.

 

Water

We hebben al enige tijd een reservoir bij het ziekenhuis staan waarin wel 100.000 liter water kan worden opgeslagen maar deze is nooit afgemaakt. Nu heb ik, in overleg met Bruce, zijn werkers de benodigde werkzaamheden laten uitvoeren zodat er water in kan worden opgeslagen. We hebben dat gedaan, maar het probleem nu is dat er bijna geen water meer in het watersysteem zit om hem te kunnen vullen. De slang zit erin maar er komt maar weinig of geen water uit. Wij zijn iedere dag bezig met het bijvullen van de opslagtanks op de daken doordat er geen water meer inkomt vanwege het gebrek aan druk. Dit slokt heel wat tijd op want als de vultank leeg is duurt het zeker weer een halve dag voordat hij vol is. Daardoor kunnen we maar 1000 liter per dag vullen.
We zijn ook weer bezig met de naweeën van de brand te verhelpen. Onder andere door de oogartsencontainers aan de binnenkant te slijpen want er zit weer veel roest. De dubbele container is al klaar maar de container ernaast moet nog worden gedaan.

Theo
Hij kwam hierheen, net voordat de deur vanuit Europa dichtging om naar de Verenigde Staten te vliegen en zou half april weer weggaan. Maar hij is er nog steeds en we weten niet wanneer hij kan vertrekken. We houden hem bezig met allerlei klussen zoals opruimen en schilderen (zijn vak). Helaas is de verf die we hier hebben bijna op, vooral de olieverf.

Medicijnen
We hebben via Rob Padberg ook medicijnen besteld en gekregen uit Port-au-Prince. Hij en zijn zoon Robin (huidige consul) houden ons op de hoogte en helpen met raad en daad als er problemen zijn.

Corona
We hebben corona in Haïti en ook in de dichtstbijzijnde stad Port-de-Paix is alles gelukkig nog onder controle. Wij hebben veel maatregelen getroffen in het ziekenhuis, zodat zelfs als we corona hier krijgen, gewoon kunnen blijven functioneren.
We hebben het hele ziekenhuisterrein afgezet, zodat er nog maar één plek is waar de patiënten naar binnen kunnen. Daar wordt hun temperatuur gemeten en als er verhoging is dan worden ze direct apart gezet en gecontroleerd wat het is. Mocht het corona zijn of iets wat er op lijkt dan moeten we deze mensen gelijk doorsturen naar de grotere ziekenhuizen in Port-de-Paix, La Pointe of Saint-Louis-du- Nord. Dit is gelukkig nog niet voorgekomen.
De kinderen in huis bij Anne-Marie zitten al vijf weken in quarantaine. Opgesloten in hun huis met een deel van de veranda afgezet zodat ze niet kunnen vertrekken. Ze hebben de taken verdeeld en Lisa is de kok. Wij gaan iedere dag meerdere malen kijken vanaf een afstandje. Ondertussen is er één minder omdat die niet zolang opgesloten wilde zitten. Die is elders ondergebracht.

Situatie
Het ziekenhuis krijgt steeds meer patiënten, ook operatiepatiënten komen meestal allemaal opdagen, aangezien wij bijna hun enige toeverlaat zijn, vanwege het feit dat andere ziekenhuizen onbetaalbaar voor hen zijn. We hebben net deze week een man uit onze streek met bovenbeenfractuur opgenomen nadat hij in het grote ziekenhuis van La Pointe was doorgestuurd naar Port-au-Prince. Nadat Anne-Marie in de boeken was gedoken en een radiologiefoto had gemaakt, heeft ze het been met schroeven en mijn accuboormachine klaargemaakt voor tractie. Hierdoor hopen we dat hij na tien weken weer goed naar huis kan gaan. Anders was hij thuis overleden want de financiële middelen hiervoor hebben ze eenvoudig niet.
Door corona zijn alle scholen en kerken gesloten en gaan alle prijzen drastisch omhoog. Het regent bijna nooit waardoor de rivieren droog staan. De tuinen zijn veranderd in woestijnen en de bomen die er nog zijn (of struiken) worden gekapt om er houtskool van te maken om zo nog maar wat te verdienen om eten te kunnen kopen. Het merendeel van de beesten (koeien, schapen, ezels geiten en kippen) is overleden door gebrek aan voedsel en water.
De geiten houden het hier nog het beste vol. Er is veel honger en wij doen wat we kunnen vooral bij kinderen en ouderen maar dit is erg schrijnend.
Wij weten dat de situatie met corona in Nederland moeilijk is, maar toch willen we u graag vragen om ons (opnieuw) te ondersteunen met financiële middelen, zodat wij hier de helpende hand kunnen blijven bieden aan de mensen in nood.

Vriendelijke groeten Rob

Geachte Sponsoren
Als penningmeester van de Stichting willen wij u vragen bij uw overmaking uw plaatsnaam te vermelden.
Uit het IBAN-nummer kunnen wij niet afleiden waar het vandaan komt. Voorbeeld is de PKN-kerken. Daar zijn er veel van. Graag willen wij u een bevestiging sturen dat uw bijdrage ontvangen is. Het mailadres kunnen we meestal wel vinden op uw website of een telefoonnummer, maar dat is meestal van het Kerkelijk Bureau.
Wilt u ons IBAN-nummer en plaatsnaam mailen, stuur het dan naar hulshuizen@hetnet.nl.

Bij voorbaat dank, penningmeester Stichting Hulp Haïti Driel

 

Verzoekje
Mag ik één ieder van u vragen om deze brief te kopiëren en aan anderen door te geven.
Onze hulp komt soms uit onverwachte hoek!

Hartelijke groeten van: Rob, Anne-Marie, Lisa, Anne-Rose en Miriam

Stichting Hulp Haïti Driel
IBAN: NL95 INGB 0001 5210 16

Correspondentieadressen:
Nederland: Rijnstraat 61 – 6665 CK Driel
(026) 474 35 41 – info@hulp-haiti.nl
Haïti: annerobhaiti@gmail.com

Website: www.hulp-haiti.nl
E-mail: info@hulp-haiti.nl

 

Reacties zijn gesloten.