Doelstelling

Doelstelling

De stichting heeft ten doel:

  1. Het bevorderen van de gezondheidszorg en het verlenen van materiele en immateriële hulp aan de bevolking van de regio Nord-Ouest en aanliggende gebieden op Haïti;

  2. Het motiveren en mobiliseren van kerkelijke gemeenten, geloofsgemeenschappen en andere belangstellenden, om zich mede in te zetten voor de dienst en hulp aan het werk in Passe Catabois op Haïti in de breedste zin van het woord;

  3. Het inzamelen van geldelijke middelen die nodig zijn om de met “Stichting Hulp Haïti Driel” de doelstelling mogelijk te maken, in stand te houden en waar mogelijk uit te breiden;

  4. Bemoediging en ondersteuning van de medewerkers in het gebied van Passe Catabois

  5. Het ondersteunen van projecten in het gebied van Passe Catabois;

  6. Ondersteuning en voorbereiden van projecten om de dienstbaarheid op Haïti te verbeteren.