Beleidsplan

Beleidsplan

Het beleidsplan omvat een overzicht van de doelstellingen, activiteiten en geeft inzicht in de werving en het beheer van de fondsen. Het plan is opgesteld om donateurs inzicht verschaffen in het reilen en zeilen van de stichting.

Daarnaast is een stichting die in aanmerking wil komen voor het ANBI regeling vanaf 2014 verplicht om een beleidsplan openbaar te maken en zal jaarlijks worden geëvalueerd en zo nodig aangepast.

Download HIER het volledige beleidsplan van de stichting Hulp Haiti Driel zoals vastgesteld in december 2013.