ANBI-beschikking

De stichting Hulp Haiti is een algemeen nut beogende instelling en beschikt derhalve over een ANBI-beschikking. Deze beschikking is te vinden onder het RSIN/fiscaal nummer 852861023.